Törzsvásárlói program szabályzat

 

  1. A Vállalkozás adatai

ARANYKERESZT PATIKA SZOLGÁLTATÓ ÉS KERESKEDELMI BETÉTI TÁRSASÁG

(a továbbiakban: Vállalkozás, Vállalkozásunk)

Rövid név: Aranykereszt Patika Bt.

Székhely: 4400 Nyíregyháza, Hatzel tér 1.

Adószám: 25670806-2-15

Cégjegyzékszám: 15 06 083634

Telefon: +36 42 780 260

E-mail: info@100evespatika.hu

 

A Weboldalunkon tárolt adatok biztonsági védelmét honlapunk fejlesztője és tárhelyszolgáltatója a BERE-NET Kft. (Székhely: 4611 Jéke, Táncsics út 8., cégjegyzékszám: 15 09 078137) biztosítja.

 

2. A Szabályzat hatálya

A Törzsvásárlói Program Szabályzat a www.100evespatika.hu (a továbbiakban: Weboldal) domain néven, üzemeltető által (ld. lentebb) meghirdetett Törzsvásárlói Program szolgáltatásra terjed ki.

A Szabályzat tartalmazza az üzemeltetést végző Vállalkozás, valamint a Törzsvásárló (a továbbiakban: Ön), (a továbbiakban együtt: Felek) jogait és kötelezettségeit, illetve a szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos – jogszabályi előírásoknak megfelelő - tudnivalókat.

Törzsvásárló jelen szerződésben: A Weboldal törzsvásárlói regisztráció menüpontjában az adatait megadó, regisztráló személy, akinek a regisztrációját a Vállalkozás elfogadja.

Kérjük, amennyiben részese kíván lenni Törzsvásárlói Programunknak, figyelmesen olvassa el jelen Szabályzatot és kizárólag abban az esetben vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetért, és azokat kötelező érvényűnek tekinti magára nézve.

Az itt meghatározott feltételek elfogadásáról és az Adatkezelési tájékoztató tartalmának megismeréséről a regisztrációt kezdeményező személynek kifejezett nyilatkozatot kell tennie az űrlap elküldésével egyidejűleg.

Jelen dokumentum magyar nyelven, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre. Az alábbi feltételek elfogadása, a Ptk. szerint távollevők között létrejött szerződésnek minősül. Az elektronikusan megkötött szerződés, és a regisztráció időpontjában érvényes Szabályzat tárolt változatát az erre irányuló jogi kötelezettség teljesítése érdekében a szerződés megszűnésétől számított 5 évig őrizzük.

Fenntartjuk a jogot a Szabályzat egyoldalú módosítására.

A mindenkor hatályos Szabályzat a Weboldal e célra szolgáló menüpontjából is letölthető, illetve nyomtatható.

A Szabályzat hatályba lépésének napja: 2019. július 2.

 

3. Törzsvásárlói Program (Szolgáltatás) leírása

Vállalkozásunk 100 éves Patika néven gyógyszertári szolgáltatást üzemeltet és gyógyszerek kiskereskedelmével foglalkozik. Emellett elkötelezett hívei vagyunk az egészségmegőrzésnek, az egészségtudatos életmódnak, így több programot kínálunk vásárlóink részére (egészségügyi szűrések, egészségügyi szolgáltatók elérhetősége, gyermekek egészségtudatos nevelés, sport programok az egészség szolgálatában (Séta.Társaság.Egészség).

A tevékenységünk során kiemelten fontosnak tartjuk tehát a vevőközpontú szemléletet, és vásárlóinknak jelen Törzsvásárlói Program keretében további kedvezményeket és szolgáltatásokat biztosítunk.

A Törzsvásárlók részére biztosított kedvezmények:

  1. A törzsvásárlói program résztvevője 8%-os kedvezményre jogosult, melyet a vásárlás végösszegéből érvényesíthet. Ehhez a regisztráció megerősítése során kapott egyedi azonosító (vonalkód) beolvasása szükséges. A hűségkártya kedvezmények nem vonhatók össze más akciókkal.
  2. A törzsvásárlói kedvezmény nem vehető igénybe társadalombiztosítási támogatással rendelhető gyógyszerek, tápszerek és gyógyászati segédeszközök vásárlása esetén.

Kényelmi szolgáltatásaink:

  1. A megrendelt, saját készítésű, vagy beszerzést igénylő gyógyszerek elérhetőségéről, rendelkezésre állásáról a törzsvásárlói programba történő regisztráció során megadott elérhetőségeken értesítjük törzsvásárlónkat.
  2. A 100 éves Patika gyógyszertárban jelzett igény esetén biztosítjuk a gyógyszerek házhoz szállítását. 

Hirdetések megjelenítése:

  1. A törzsvásárló a jelen Szabályzatban kínált kedvezmények és szolgáltatások igénylésével elfogadja, hogy részére a nyilvánosság számára meghirdetett programok, szűrések, akciók, újdonságok bevezetését megelőzően a törzsvásárlói program applikációján illetve e-mailben tájékoztatást küldünk.

Ha kérdése van szolgáltatásainkkal kapcsolatosan, kérjük, hogy vegye fel velünk a kapcsolatot az info@100evespatika.hu e-mail címen.

Levelére 48 órán belül válaszolunk.

 

4. Törzsvásárlói programba történő jelentkezés menete, feltételei

A törzsvásárlói programba a http://100evespatika.hu/torzsvasarlo-regisztracio URL címen elérhető űrlap kitöltésével lehet regisztrálni.

A regisztráció során a regisztráló személynek az e célra elhelyezett jelölőnégyzet kipipálásával kell nyilatkoznia arról, hogy a Törzsvásárlói Program Szabályzatát kötelezőnek ismeri el, és hogy az Adatkezelési Tájékoztatót megismerte.

Az űrlap hiányos kitöltése esetén, továbbá a Jelen Szabályzat elfogadása, és a jelölőnégyzet kitöltésének hiányában a Felek között a szerződés nem jön létre.

A szerződés a regisztráció visszaigazolásával jön létre, melyet e-mail üzenetben küldünk meg a regisztrációt kezdeményező személy részére. Ha nem kap visszaigazolást e-mail fiókjába, vélhetően technikai hiba lépett fel, ezért javasoljuk elérhetőségeinken felvenni velünk a kapcsolatot.

Felhívjuk a figyelmét arra, hogy a rosszul megadott e-mail cím vagy a postafiókhoz tartozó tárhely telítettsége a visszaigazolás kézbesítésének hiányát eredményezheti és meggátolhatja a szerződés létrejöttét.

Előfordulhat, hogy a megerősítő e-mail SPAM fiókba kerül, kérjük ellenőrizze fiókját.

A Törzsvásárló a regisztráció elfogadásával egyedi azonosítót kap, melyet IOS vagy Androidos operációs rendszerű mobil készülékére letölthető „100évespatika” alkalmazással tud mobilapplikációként használni.

A mobilapplikációra letöltött alkalmazásban tárolt egyedi azonosító (vonalkód) leolvasása lehetővé teszi a 100 éves Patika üzlethelyiségében történő vásárlás során a törzsvásárló azonosítását, és a tranzakciós adatok törzsvásárlói adatbázisba történő mentését.

A törzsvásárlói programban történő részvétel ingyenes.

A törzsvásárlói programba minden személy csak a saját nevében regisztrálhat. Tájékoztatjuk, hogy az Ön felelőssége, hogy az Ön által megadott adatokat pontosan adja meg. Ön a regisztrációval tudomásul veszi, hogy az Ön által hibásan, pontatlanul teljesített adatbevitelből eredő minden kárát és költségét jogosultak vagyunk Önre hárítani. A pontatlan adatbevitel alapján történő teljesítésért felelősségünket kizárjuk.

 

5. Szerződés felmondása – törzsvásárlói regisztráció törlése

Önnek joga van törzsvásárlói regisztrációjának törlését kérni vállalkozásunktól. A törlési kérelmét írásban köteles közölni Velünk (postán ajánlott tértivevényes küldeményben, vagy e-mailben). A törlési kérelem átvételének napján a Felek között létrejött szerződés megszűnik. A törzsvásárló részére a program keretében biztosított kedvezmények igénybe vételére való lehetőség megszűnik.

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a szerződés fennállása alatt igénybe vett szolgáltatások adatait (tranzakciós és számla adatokat, házhoz szállítással végrehajtott megrendelések adatait) a Polgári Törvénykönyv szerinti szerződéses kötelezettségekből eredő jogérvényesítési igény elévüléséig, a szerződés megszűnésétől számított 5 évig kezeljük, a számlaadatok 8 évig kerülnek megőrzésre.

 

6. Ügyfélszolgálat, panaszkezelés, jogi igények érvényesítése

Vállalkozásunkkal szemben Ön panasszal élhet a székhelyünkre címzett postai küldeményben, és az elektronikus levelezési címünkre küldött levélben, továbbá szóban a 100 éves Patika gyógyszertárban.

A panasz felvételéhez szükséges:

a) a neve, lakcíme,

b) a panasz előterjesztésének helye, ideje, módja,

c) a panaszának részletes leírása, a megrendelő által dokumentumok és egyéb bizonyítékok jegyzéke,

d) a vállalkozás nyilatkozata a megrendelő panaszával kapcsolatos álláspontjáról, amennyiben a panasz azonnali kivizsgálása lehetséges,

e) a jegyzőkönyvet felvevő személy és - telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz kivételével - a megrendelő aláírása,

f) a jegyzőkönyv felvételének helye, ideje,

g) telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a panasz egyedi azonosítószáma.

 

A szóbeli panaszt azonnal megvizsgáljuk, és szükség szerint orvosoljuk. Ha Ön a panasz kezelésével nem ért egyet, illetve ha a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontról haladéktalanul jegyzőkönyvet veszünk fel, melyet legkésőbb a panaszra adott válasszal együtt küldünk meg a vásárló részére. A hozzánk érkezett panaszt a beérkezésétől számított 30 napon belül megvizsgáljuk és arra érdemi választ adunk. Panaszának esetleges elutasítását indoklással látjuk el.

A panaszt a felvétel napjától számított öt évig, az arra adott válasszal együtt őrizzük meg.

Vállalkozásunk a jogviták elsősorban békés úton történő rendezésére törekszik.

A fogyasztói jogviták online rendezéséről, valamint a 2006/2004/EK rendelet és a 2009/22/EK irányelv módosításáról (fogyasztói online vitarendezési irányelv) szóló, 2013. évi május 21.-i 524/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: rendelet) alapján az Európai Bizottság létrehozott egy online vitarendezési platformot, amely 2016. február 15-től vehető igénybe az online adásvételi vagy szolgáltatási szerződést kötők között fogyasztói jogvita esetén mind a fogyasztók, mind a kereskedők számára. A rendelet hatálya közvetlenül kiterjed az Unióban letelepedett, Magyarországon székhellyel rendelkező online adásvételi vagy szolgáltatási szerződésekben érintett kereskedőre, amennyiben közte és a fogyasztó között létrejött online adásvételi vagy szolgáltatási szerződéssel kapcsolatban fogyasztói jogvita merül fel. Ahhoz, hogy az online vitarendezési platformot használni tudja, előzőleg regisztrálnia kell az Európai Bizottság rendszerében. Az online vitarendezési platformot az Európai Bizottság rendszerében való regisztrációt követően az alábbi link segítségével érheti el: http://ec.europa.eu/odr Az oldal betöltését követően válassza ki a kívánt nyelvet, jelentkezzen be és kövesse az oldal utasításait.

Amennyiben az Ön fogyasztói panaszát elutasítjuk, úgy Ön jogosult Békéltető Testülethez is fordulni. A békéltető testület előtti eljárás megindításának feltétele, hogy a fogyasztó az érintett vállalkozással közvetlenül megkísérelje a vitás ügy rendezését. A fogyasztó a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes Békéltető Testületnél jogosult eljárást kezdeményezni. A békéltető eljárásában a Weboldal üzemeltetője a vonatkozó jogszabály alapján köteles részt venni és együttműködni. A testületek listáját megtalálhatják a www.bekeltetes.hu oldalon. Amennyiben a fogyasztó panaszát vagy minőségi kifogását a szolgáltatást nyújtó vállalkozás nem, vagy nem a jogszabályoknak megfelelően kezelte, illetve egyéb, a fogyasztói jogot sértő hibát vétett, a fogyasztó a lakóhelye szerint illetékes járási hivatalhoz fordulhat. A lakóhely szerint illetékes járási hivatalok listáját és elérhetőségeit a www.jarasinfo.gov.hu oldalon érheti el. Egyes esetekben (így webáruházakat érintő bizonyos jogsértések esetén is) az eljárást a megyeszékhelyek járási hivatala folytatja le.

A vállalkozás székhelye szerint illetékes Békéltető Testület (Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Békéltető Testület, 4400, Széchenyi u 2., postacím: 4401 Nyíregyháza, Pf. 260., Telefon: 0642-416074, e-mail: bekelteto@szabkam.hu), eljárásának lefolytatására irányuló kérelem: http://bekeltetes-szabolcs.hu/docs/KERELEM2017.pdf

Szerzői jogok

A weboldal szerzői műnek minősül, így annak minden része szerzői jogi védelem alatt áll. A weboldalról és annak adatbázisából bármilyen anyagot átvenni a jogtulajdonos írásos hozzájárulása esetén is csak a weboldalra való hivatkozással, forrás feltüntetésével lehet.

Részleges érvénytelenség, magatartási kódex

Ha a jelen Szabályzat valamely pontja jogilag hiányos vagy hatálytalan, attól még a szerződés további pontjai érvényben maradnak és a hatálytalan vagy hibás rész helyett a vonatkozó jogszabályok rendelkezései alkalmazandók.

A Vállalkozásunknak nincs a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvény szerinti magatartási kódexe.

 

7. Adatkezelés

Kérjük, olvassa el Adatkezelési tájékoztatónkat, amelyben részletesen ismertetjük az EU Általános Adatvédelmi rendeletének megfelelő adatkezelési gyakorlatunkat, illetve a törzsvásárlók személyes adatainak védelméhez fűződő jogait és lehetőségeit.

 

8. Egyéb rendelkezések

A jelen általános szerződési feltételekben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. (2013.évi V. törvény) rendelkezései és a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II. 26.) Korm. Rendelet rendelkezései az irányadók.

 

Nyíregyháza, 2019. július 2.

 

Aranykereszt Patika Bt. 


Kiemelt partnerünk
MEDHUSA CERALBIN
4400 Nyíregyháza Hatzel tér 1.
Nyitva: 0-24 minden nap!
2018-2024 www.100evespatika.hu Minden jog fenntartva!
powered byForweb - Weboldal készítés